MILJØ OG CERTIFICERING

CASANTI TIMBER A/S

arbejder målrettet for at udvikle handelen og anvendelsen af miljøvenlige og bæredygtige produkter. Heriblandt produkter som er godkendt under anerkendte certificeringer.

CASANTI T​IMBER A/S

sætter en ære i at værne om miljøet og at overholde den til enhver tid gældende lovgivning. Vi arbejder kontinuerligt på at blive endnu bedre til at forvalte naturressourcerne og reducere den miljøpåvirkning, som virksomhed og produkter kan forårsage. Så langt det er teknisk muligt og økonomisk forsvarligt, prioriterer og udvikler vi produkter, emballage samt transportformer, som giver lavest mulig indvirkning på miljøet.

Casanti Timber A/S

CVR: 17551183

Marielundvej 46 B, kontor 12.

DK-2730 Herlev